March 21, 2023

Økt energitilgang for bedre økonomisk vekst og helse i lokalsamfunn

Mbuye

Rwanda har lenge slitt med energifattige områder og en begrenset elektrisitetsinfrastruktur. Med et økende behov for energi for å støtte landets økonomiske og sosiale utvikling, trenger Rwanda en innovativ tilnærming for å løse denne utfordringen.

En undersøkelse utført av World Energy Council (WEC) viser at Rwanda har en stor ressursbase som kan brukes til å tilfredsstille alle sine energibehov. Men på grunn av høye kostnader ved bygging av UHV/EHV-overføringslinjer, er det behov for en distribuert generasjonsstrategi som vurderer fremtidig integrasjon med små, mellomstore og store regionale prosjekter.

Vi anbefaler en innovativ og bottom-up tilnærming ved å evaluere autonome eller ikke-autonome modifiserte mikronett-konsepter for å levere elektrisitet til innbyggere og tjene som viktige byggeklosser. Dette vil tillate flere mennesker i energifattige områder å ha tilgang til energi og dermed gi dem mulighet til å utvikle seg økonomisk og sosialt.

Ved å ta i bruk dette innovative konseptet, vil Rwanda kunne revitalisere energifattige områder og åpne opp for nye muligheter for utvikling og vekst på tvers av landet.

Mangelen på stabil energi og tilgang til moderne elektrisk utstyr er en utfordring som påvirker lokalsamfunn over hele verden. Men ved å ta i bruk innovative og bærekraftige løsninger kan vi forbedre tilgangen til energi og bidra til økt økonomisk vekst og bedre helse i lokalsamfunn.

En av de mest effektive måtene å forbedre energi tilgangen i lokalsamfunn er ved å styrke lokale industrier som krever mer stabil energi, samtidig som man oppmuntrer til etablering av nye bedrifter som vil skape flere jobber og øke økonomien i området. Dette vil ikke bare bidra til økt energitilgang, men også øke den lokale økonomiske aktiviteten.

Samtidig vil bedre energitilgang gi familier tilgang til moderne elektrisk utstyr som kjøleskap, matlagingsfasiliteter, TV og datamaskiner. Dette vil bidra til bedre livskvalitet og økt tilgang til informasjon og kunnskap, og dermed skape flere muligheter for økonomisk vekst.

For å sikre en stabil og bærekraftig energiforsyning, kan man installere og bruke avansert internasjonalt utstyr fra land som Japan og Tyskland. Integrering av førsteklasses produksjons ingeniørfag og ledelses systemer vil også bidra til å tilby en høyt ytende Micro-nett med konkurransedyktige kostnader. Dette vil gi flere muligheter for økonomisk og helsemessig mangfold i lokalsamfunn.

Økt energitilgang er en nøkkel til bedre økonomisk vekst og helse i lokalsamfunn. Ved å ta i bruk innovative og bærekraftige løsninger, kan vi sikre at alle samfunn har tilgang til den energien de trenger for å trives og vokse.

OM OSSKONTAKTPERSONVERNERKLÆRING
Proudly designed by CVSAS