Close
Skip to content

Et lån på Kr. 49 000, – hjelper til med å kjøpe inn 10 enheter 300W SHS 

Mbuyes Historie

Dette lånet hjelper husholdninger som bor i Landsbyen Mbuye, Nyanza District, Rwanda.

Familiene lever i et typisk jordbruks distrikt som grenser mot Burundi. Området er ikke tilknyttet det offisielle elektrisitetsnettet og er derfor veldig avhengig av parafin som energikilde. Gjennomsnittlig dagslønn er ca $2

Ved å støtte dette lånet hjelper du utsatte grupper med å bedre leveforholdene, øke inntekten og øke deres levestandar

Mer om dette lånet

Dette lånet er en del av Landsbyfadders forsøk på å støtte våre feltpartnere og husholdinger påvirket av Coronavirus-pandemien.

Landsbyfadder kan nå låntakere over hele Norge gjennom vårt nettverk av lokale partnerorganisasjoner som jobber for å administrere lån. Tradisjonelt innsamler disse Field Partners individuelle lån eller gruppelån til låntakerne på Landsbyfaddes-nettstedet.

Dette store lånet er imidlertid en del av vårt nye Crisis Support Loan-program, noe som betyr at feltpartneren er låntaker. Etter å ha hørt fra våre partnere siden starten av Coronavirus-krisen, har mange hatt den daglige driften påvirket av lockdowns, ikke har vært i stand til å jobbe fra kontoret og ikke kunne besøke låntakere på feltet.

Akkurat som lokale bedrifter sliter over hele verden med den nye virkeligheten, står våre feltpartnere overfor nye utfordringer på institusjonelt nivå. Crisis Support Loan-programmet er designet for å imøtekomme disse behovene, og gir arbeidskapitallån for å støtte organisasjonene som gjør Kivas arbeid på bakken mulig og posisjonerer dem til å fortsette å støtte låntakere i samfunnet sitt slik de kan under og etter krisen

Detaljer om  Lånet

Lånets Legde:  36 Måneder

Tilbakebetalingsplan: Halvårlig
Utbetaling dato: 12. august 2020
Finansieringsmodell: Flexible
Partner dekker valutatap? Ja
Tilrettelagt av feltpartner: Samuel
Betaler låntaker renter? Ja
Feltpartner risikovurdering: *****